Nedan finns ett exempel på hur våra lägenheter ser ut. Toalettens samt kökets placering varierar i lägenheterna.