Ettorna är uppdelade så att sex stycken är öronmärkta för alla kategorier av konstutövare, detta i enlighet med vår finansiär Svenska Kulturfondens beslut. De övriga fyra lägenheterna hyrs ut utan några speciella krav på den eller de som bosätter sig. Lägenheterna koordineras och administreras av Garantiföreningen för Svenska teatern r.f.

Vi uppbär ingen säkerhet för korttidsboende, under 6 månader. Dock uppbär vi de två sista månadernas hyra i förskott.

För långtidsboende (kontrakt över 6 månader) uppbärs en säkerhet, lika stor som två månaders hyra.

Vi förutsätter att om skador sker på lägenhetens lösöre eller fasta inredning meddelas detta direkt till någon av våra kontaktpersoner.

Lägenheterna får inte hyras ut i andra hand. I lägenheterna är det inte tillåtet att röka eller hålla husdjur.

Vi tillämpar givetvis lagen om hyra av bostadslägenhet.